Så er det tid for den årlige generalforsamling i Ringsted Babysvøm.
Herunder kan du se dagsordenen. Vi håber på et stort fremmøde.

Generalforsamling i Ringsted Babysvøm 2016
 
Generalforsamlingen i Ringsted Babysvøm foregår
Tirsdag den 26. april 2016 kl. 18:30
i Vip lokalet i Ringsted Sportscenter.
  
Dagsorden til generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Indkomne forslag. 
6. Aflæggelse af forslag til budget. 
7. Valg til bestyrelsen: a. 5 bestyrelsesmedlemmer jf. § 6, stk. 1 og 2. b. Minimum 1 suppleant. 
8. 1 revisor og 1 revisor suppleant. 
9. evt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde på formand@ringstedbabysvoem.dk  senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Med venlig hilsen 
Maria Jørgensen
Formand i Ringsted Babysvøm

 

 

Forår 2016

Så er vi i fuld gang med tilmeldingerne til endnu en sæson.

Der er stadig pladser på holdene, men det går stærkt med at de bliver fyldt op, så kig holdlisten igennem og få tilmeldt jeres barn det ønskede hold inden det er for sent.

Vi har igen oprettet holdet sensitiv, som er det hold tiltænkt de børn, som ikke er gode til alt for meget larm og evt. har brug for bare, at have tid til, at lære vandet og de anderledes omgivelser der er i en svømmehal at kende, helt i deres eget tempo.

Armbånd til den nye sæson, vil blive udleveret den første svømmedag, hvor der vil sidde en fra Ringsted babysvøms bestyrelse i svømmehallen og udlevere armbåndet til jer.

Hvis der skulle være nogen som ikke har fået afleveret adgangsarmbåndet for tidligere sæsoner, skal de senest d. 1.02.16 sendes til
Ringsted Babysvøm, Postbox 29, 4100 Ringsted.

Mangel på aflevering på armbånd, senest ved denne dato, vil desværre resultere i en opkrævning på kr. 100,00.

Vi glæder os til at se jer alle, både nye og gamle medlemmer, til en masse sjove og lærerige timer i vandet.


OBS: der kan være problemer med at tilmelde hold fra iPad eller iPhone.

 

 

Ringsted Babysvøm er åben for alle børn i alderen fra ca. to måneder til fire år - og deres forældre. Babysvøms opgave er, at gøre børnene fortrolige med vand og stimulere sanser og motorik gennem leg, plasken og sang i vandet.

 

Her på hjemmesiden kan I læse om alle praktiske oplysninger om babysvømning og foreningen.

 

Skulle der alligevel være spørgsmål, så mail til formand@ringstedbabysvoem.dk. Husk at oplyse barnets medlemsnummer.

 

 

Husk at bruge hjemmesiden til, at finde svar på spørgsmål. Her kan I finde holdoversigten, se kalenderen med hvilke dage I skal svømme, få information om badetøj og meget mere.

 
 
Ringsted Babysvøm | Postbox 29, 4100 Ringsted | formand@ringstedbabysvoem.dk